استماع

أنا مظلوم حسین.

أنا مظلوم حسین

  • شاركها

التعليقات

لا توجد نتائج

رمز الاستجابة السريعة

وصف

نزار القطری اي ز صولت لا فتي الا علي در شان تو{خطاب به حضرت زينب كبري است سلام الله عليها و روحي فداها} مي برد شمر از سرت معجر ، فكيف تصبحون؟{معجر=روسري ، فكيف تصبحون= شما را چه پيش خواهد آمد} آل بو سفيان به عزت ، في بيوت آمنين{ = در خانه هايشان در امنيت به سر مي برند} آل ما دور از وطن ، يا ليت قومي يعلمون{ = كاش اين قوم مي دانستند} انعم الله علينا برسول مدني { خداوند بواسطه رسولي مدني بر ما نعمت روا داشته} هو جدي ، و ابي و واصف الكرم علي{ كه ان پيغمبر جد من است. و علي پدر من و ....است} خيرة الله من الخلق علي { پدرم علي بهترين خلق خداوند....} بعد جدي، فانا ابن الخيرتين{ ... پس از پيغمبر است. و من فرزند دو برگزيده} فضة قد خلصت من ذهب{ من نقره اي هستم كه از طلا بيرون امده است} فانا الفضه و ابن الذهبين{ پس من نقره ام و فزند دو طلا- حضرت رسول(ص) و امام علي(ص)} ذهب ٌمن ذهب ٍ في ذهب ٍ{ طلايي از طلا و در طلا} و لجينٌ في لجين ٍ في لجين ٍ{ و نقره اي در نقره اندر نقره} انا مظلوم حسين انا محروم حسين لم یا قوم تریدون ببغی و فساد ؟{اي قوم چرا خواستار بغي و فساد هستيد؟} لم تسعون بقتلی بلجاج و عناد ؟{ و چرا از روي اصرار و دشمني سعي در قتل من داريد؟} لیس والله سوانا خلف بعد النبی { قسم بخداوند كه جز ما كسي جانشين و باقيمانده پيغمبر نيست} فرض الله علی طاعتنا کل عباد{ و خداوند اطاعت كردن از ما را بر همه بندگان واجب نموده ‌} انا مظلوم حسین انا محروم حسین عجبا وا عجبا امت كفار كه يك سر چشم پوشيده ز حق نمك آل پيمبر و ستجزون من الله اذا قام قيامة{ و به زودي حين قيام قيامت، جزاي خود را از طرف خداوند خواهيد ديد} انا مظلوم حسین انا محروم حسین عجبا وا عجبا امت كفار كه يك سر چشم پوشيده ز حق نمك آل پيمبر همه در ريختن خون من آن بي كس و ياور شده آماده و بگرفته به كف نيزه و خنجر و ستجزون من الله اذا قام قيامة{ و به زودي حين قيام قيامت، جزاي خود را از طرف خداوند خواهيد ديد} لم یا قوم تریدون ببغی و فساد ؟{اي قوم چرا خواستار بغي و فساد هستيد؟} لم تسعون بقتلی بلجاج و عناد ؟{ و چرا از روي اصرار و دشمني سعي در قتل من داريد؟} لیس والله سوانا خلف بعد النبی { قسم بخداوند كه جز ما كسي جانشين و باقيمانده پيغمبر نيست} فرض الله علی طاعتنا کل عباد{ و خداوند اطاعت كردن از ما را بر همه بندگان واجب نموده ‌} انا مظلوم حسین انا محروم حسین من له جد کجدی فی الوری { چه كسي در عالم پدر بزرگي مانند پدر بزرگ من دارد؟} او کشیخی؟ فانا ابن العلمین {يا پدري چون پدر من دارد؟ پس من فرزند دو زعيم و سالار هستم} فاطم الزهرا امی، و ابی {فاطمه زهرا مادرم هست و پدرم كسي است كه...} قاصم الکفر ببدر و حنین {... كمر كفر را در بدر و حنين شكست} عبدالله غلاما یافعا { و پدرم- علي- در حاليكه نو جواني بود خداوند را پرستش مي كرد} و قریش یعبدون الوثنین { در حاليكه قريشيان آن دو بت را مي پرستيدند} یعبدون اللات و العزی معا {آنها لات و عزي را با هم مي پرستيدند} و علی کان صلي القبلتین { در حاليكه پدرم - علي- بر هر دو قبله-مكه و قدس- نماز گذارده بود} فابی شمس، امی قمر { پس پدر من خورشيد است و مادرم ماه} فانا الکوکب و ابن القمرین { و من ستاره و فرزند دو ماه و خورشيد} انا مظلوم حسین انا محروم حسین چیست تقصیر من ای قوم که امروز جهانی شده آماده به قتلم همه با تیغ و سنانی ؟ در شما نیست ز اسلام نه نامی و نشانی انا عطشان و قد احرق نطقی و لسانی { عطش مرا فرا گرفته و كلام و زبانم آتش گرفته} انا ظمئان و قد احرق قلبی و فوادی { تشنه هستم و قلب و سينه ام سوخته است} انا مظلوم حسین انا محروم حسین زیر خنجر شه لب تشنه حسین گفت: تو ای شمر ستمکار تو ای ملحد مکار تو ای کافر غدار اگر من نشناسی، بگویم بشناسی : حسینم و ضیاء القمرینم ، قتیل الودجینم { من حسينم و نور خورشيد و ماه هستم و كششده و دو رگ گردن بريده} امام الحرمینم انا الفضه وابن الذهبینم { پيشواي حرمين مكه و مدينه ام، منم نقره و فرزند دو طلا- علي و فاطمه سلام الله عليهما-} انا مظلوم حسین انا محروم حسین منم شهپر جبريل منم آیه ي تقدیر منم نخله خوبان منم زاده زهرا منم عرش و منم فرش منم کرسی و لوح و قلم و باعث ایجاد دو عالم انا مظلوم حسین انا محروم حسین

اعلاناتAll right reserved - Copyright © 2014 - Developed by Baakaat.com - باقات الويب - شروط الاستخدام - الخصوصية - اتفاقية الاستخدام - اتصل بنا